Bra och dålig webbdesign

Vad som är bra eller dålig webbdesign har och kommer nog alltid att diskuteras. I grunden är det om designen hjälper till att få fram sidans syfte eller om det motverkar syftet. En sida som beskriver en produkt som ska uppfattas seriös ska vara aktuell, rättstavad och strikt i designen för att bli trodd. En sida som vänder sig till barn under skolåldern vinner inget på att ha mycket text. Där ska det vara roliga bilder för att nå sin publik. 

En bra webbplats har följande kännetecken:

 • Har ett bestämt syfte
 • Vet vem som är mottagare
 • Är konsekvent i layout och struktur
 • Följer W3C-standarder och är läsbara i olika webbläsare och operativsystem
 • Har aktuellt innehåll

 

Dåligt designade webbsidor har bland annat:

 • En mängd olika färger på sidorna
 • Gärna mörk text på en mörkare bakgrund
 • Omotiverade rörliga bilder och ljud
 • En rörig layout
 • Menyerna på olika ställen på sidorna
 • Menyer som kräver många klick och är svåra att hitta i
 • "Under construction"-sidor
WebpagesThatSuck.com
Visar exempel på riktigt dåliga sajter och hur man kan göra dem bättre.

Tveksamheter

 • Besöksräknare
  Oftast visas inte hur många besökare man har utan hur få de är
 • Flashanimeringar
  Alla har inte de program som behövs för att se Flash. Vad visar du dem?